Day 26 – A book that changed your opinion about something

Nu känns det svårt igen.

Nästan alla böcker har väl den inverkan på en – att de liksom knuffar till den världsbild man har och ändrar på vinkeln lite, lite, grand?

Men jag antar att det som menas med det här är att jag helt ska ha vänt i ett synsätt av något. Även det här har jag funderat på under några dagar, men jag kommer liksom ingen vart! Antar att hjärnan är i en sådan semesterkoma att minnet inte fungerar längre bak än till… säg maj?

Och av de böcker jag läst sedan dess är det framför allt ”Sarahs nyckel” av Tatiana de Rosnay som har haft en sådan påverkan på mig.

I mina ögon har Frankrike och fransmännen under andra världskriget alltid varit ett ockuperat land där befolkningen utan rädsla för sitt eget väl och ve engagerat sig i motståndsrörelsen, stått upp mot tyskarna och vägrat vika sig.

Sedan läser jag ”Sarahs nyckel” och får för första gången höra talas om Vél d’Hiv-razzian 1942 där mer än 12 000 judar, nästan hälften av dem barn, arresterades av franska polisen för att föras österut till en säker död. Fransmän som sände franska judar till döden. Fransmän som tittade på utan att ingripa. Fransmän som visste, men inte agerade. Det rimmar väldigt illa med den bild av Frankrike och fransmännen som jag haft. Och som jag nu inte längre har.

(Det här inlägget har lästs 3744 gånger.)