IV-programmets vara eller inte

Just nu går diskussionerna höga. Jan Björklund anser att IV-programmet är ett misslyckande och bör avskaffas. Men vad tycker skolpersonal, lärare och elever? Såg i Allehanda i morse att Parkskolans biträdande rektor Anette Bergström anser att förslaget är ogenomtänkt. Även Britt Uddegård, rektor för IV-programmet på Wargentinsskolan och i Krokom, menar att IV-programmet inte är något misslyckande. Hon säger också till ÖP att den siffra på 20% som Björklund menar är de som fullföljer utbildningen inte stämmer. I alla fall inte i Östersund, där siffran är så hög som 50%.

Vi är i alla fall överens om en sak, Jan, Britt och jag, och det är att det är för sent att satsa när eleverna redan är 15-16 år. Det måste börjas i tid om det ska ge resultat. Jan Björklund säger att:

”De reaktioner jag mött på skolor är att insatser ska sättas in tidigt om eleverna ska lära sig läsa. Och ger man hjälpen på lågstadiet, mellanstadiet och tidigt på högstadiet kommer färre elever att behöva extraundervisning i skarven mellan grundskolan och gymnasiet.”

Så säger han, skolministern. Men hur, det säger han inte än. Jag kan inte annat än hoppas att han lyssnat på LibraryLovers och förstår att skolbiblioteken OCKSÅ är viktiga för att stödja och utveckla barns läsning. I dag saknar nästan 1/5 av de kommunala grundskolorna bibliotek, och läsning har nästan blivit en klassfråga. Det är inte roligt, och vi kan inte fortsätta så.

Kul däremot, det är att man numera kan köpa bussbiljetter med hjälp av mobiltelefonen! Mera sånt! Jag kommer absolut att använda mig av det när det kommer till Ö-vik! För att inte tala om att kunna betala parkeringsavgiften med telefonen. Superbra!

(Det här inlägget har lästs 2663 gånger.)