”Energi för hållbar utveckling” av Mats Areskoug och Per Eliasson

Från baksidan:

Steg för steg har människor introducerat allt fler behov av energitjänster, för uppvärmning, belysning, kommunikation etc. Författarna reder ut vad vi använder energin till och hur vi effektivast kan utnyttja tillgänglig energi utifrån miljöaspekter och hushållning med naturresurser. I en rad kapitel beskriver de olika vägar för den framtida energiförsörjningen. Solvärme, solel, vindenergi, bioenergi m.m. behandlas, liksom kärn- och fossilenergi. För de olika energislagen utreds naturvetenskaplig grund, teknisk funktion och påverkan på miljön samt historisk utveckling, möjligheter och begränsningar. I bokens avslutande del diskuteras vetenskap kontra pseudovetenskap och didaktiska synpunkter på lärande om energi.


En bok om energi och energianvändning? Varför i hela friden valde jag den? Jag som får huvudvärk av fysik och blir helt tom av kemi?

Njo, jag har som gett mig katten på att minska min klimatpåverkan och tar det lite pö om pö när det gäller olika områden. Just energi är något som vi verkligen behöver, även om vi kanske inte riktigt behöver lika mycket som vi tror. Jag såg den här titeln i BTJs digitala häfte i våras, och när Universitetsbiblioteket köpte in den passade jag på att låna den.

Och det är intressant! I bokens första del kommer en liten grundkurs i energi och vad det är, termodynamiska lagar och energitjänster. Det här var verkligen nödvändigt för att jag skulle ha någon som helst behållning av resten av boken, och just energitjänster är ju vad som intresserar mig mest. Alltså hur vi använder energi på olika sätt, belysning, värme, resor, matlagning, kommunikation, osv. Det är ju där som vi, var och en av oss, kan påverka! Om vi är medvetna om våra vanor och gör aktiva val, förstås.

Sen kommer en del där författarna går igenom hållbar utveckling och miljö, för att sen i den tredje delen snöa in totalt på olika energiresurer och energislag. Här dyker vi ner i solenergi, kärnenergi, fossilenergi, bioenergi, you name it! Och allt diskuteras utifrån de premisser som getts i de två första delarna av boken. För mig, som verkligen inte har en naturvetenskaplig grund att stå på, har det varit en del bläddrande fram och tillbaka för att kunna förstå och tillgodogöra mig innehållet, men det funkar.

Den sista delen kallas för Perspektiv på energi, och det är också den del som jag tycker jag hade ut minst av. Men sammantaget har ”Energi för hållbar utveckling” gett mig en bra genomgång av energi, energiproduktion och -användning och kunskaper jag kommer bära med mig genom livet, och det pedagogiskt så det förslår.

Utdrag ur boken:

Olika energiformer kan omvandlas till varandra. Om vi beräknar mängden energi i dess olika former före och efter en händelse, visar det sig alltid att summan av all energi är densamma före och efter händelsen. Energi är oförstörbar och kan inte skapas, men den kan omvandlas från en form till en annan. Denna mycket viktiga naturlag kallas energiprincipen eller termodynamikens första huvudsats.
Tillförd energi omvandlas till upplagrad energi och avgiven energi. Den energi som tillförs en bilmotor med bensinen kan inte förbrukas. När bilen startar och accelererar lagrar den energi i form av rörelseenergi, samtidigt som motorn och däcken avger energi i form av värme till omgivningen. När bilen bromsar omvandlas den upplagrade rörelseenergin till friktionsvärme i broms, däck och väg.

Du kan köpa boken på adlibrisbokus, akademibokhandeln eller studentlitteratur.

Och om du har bibblokort i Övik kan du liksom jag låna den här.

(Det här inlägget har lästs 8035 gånger.)