Säg hej till din nya bibliotekarie

För Svensk Biblioteksförening handlar e-boksfrågan om att stå upp för bibliotekens grundläggande uppdrag. De allmänna biblioteken syftar till allas frihet att söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av nationsgränser. Det slås fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och vidareutvecklas i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Rätten till fri tillgång på information är nödvändig för att man ska kunna använda sin rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Biblioteken har ytterst alltså ett demokratiskt uppdrag när de tillgängliggör information och kunskap till alla.

Läs mer på Svensk Biblioteksförenings webbsida.

(Det här inlägget har lästs 3391 gånger.)