Smakebit på søndag – Är du förberedd?

Smakebit på søndag kommer från den norska bloggen Flukten fra virkeligheten, men hon turas nu om tillsammans med Betrakninger att administrera det hela. Idag är det hos Astrid Terese på Betrakninger som du hittar fler smakebitar.

Jag har hamnat i en svintrist lässvacka den här veckan. Jag hade två riktigt bra böcker på gång som jag var tvungen att lämna igen på bibblo innan jag hann läsa ut dem, och ingen av de böcker jag nu har på gång känns riktigt roliga. Istället hamnar jag hela tiden i att hellre lyssna på poddar. Blätråkigt.

En av böckerna som jag håller på med och som jag hade skyhöga förväntningar på är Lena och Lars Wilderängs ”Är du förberedd? En handbok för krisen”. Jag är inte helt överens med språket i boken, men tror inte att problemet ligger där. Här tror jag mest att svackan beror på att jag inte riktigt kommit igång än, för prepping och hur vi hanterar kriser både mentalt och fysiskt är något jag tycker är riktigt intressant. Smakebiten kommer från kapitel 3 (som är så långt jag har kommit), och det känns som om det är här boken börjar ”på riktigt”:

Den regel som vi tycker avgör bäst vad som är viktigast att förbereda sig för är tre-regeln. Därför har vi helt enkelt baserat kapitelindelningen på det.

Tre-regeln kan delas upp i månader eller veckor, dagar, timmar, minuter och sekunder och handlar om hur akut ett problem är för vår överlevnad. Naturligtvis är siffror som tre dagar eller tre veckor bara generella riktvärden. Individuell överlevnad beror förstås på en lång rad faktorer, men förhållandet kring vad som är viktigast kvarstår.

Vi klarar oss utan medicin i tre månader. Kanske inte nödvändigtvis som en individ, där det kan finnas väldigt stora variationer – vissa kan leva ett relativt långt liv helt utan medicinering, andra kan inte överleva en dag. Men när vi pratar om tre månader, så menar vi ett samhälle, med alla dess segment och aspekter.

Vi klarar oss i tre veckor utan mat. Vuxna och friska personer klarar sig längre, medan äldre, sjuka eller barn klarar sig kortare. Men det är i alla fall mindre viktigt att ha tillgång till mat än att ha tillgång till vatten.

Vi klarar oss nämligen i tre dygn utan vatten. Här påverkar förstås också både individuella och yttre omständigheter. Förutsättningen att du klarar dig i tre veckor utan mat är att du har tillgång till rent dricksvatten.

Vi klarar oss i tre timmar utan skydd mot naturens illasinnade krafter. Prova att gå ut i en snöstorm utan lämpliga kläder, eller falla i kallt vatten utan möjlighet till att torka och värma dig direkt efteråt.

Vi klarar oss i tre minuter utan tillgång till syre.

Slutligen klarar vi oss i tre sekunder utan hopp i en akut krissituation. Det är ungefär den tiden som krävs att ta ett livsavgörande beslut, att kämpa vidare eller ge upp. Det är alltså det som är viktigast för preppingen, det som är grundtanken med att förbereda sig för att överleva, kämpa vidare, klara sig oavsett vad.

(Det här inlägget har lästs 3458 gånger.)