Månad: juni 2011

0

Day 20 – Favourite romance book

0

Fyra snabba från midsommarhelgen

"Open book" by World Settler is licensed under CC BY-SA 2.0
0

Midsommarläsning – vlogg

0

Day 19 – Favourite book turned into a movie

0

Semesterplaneringen

0

Bokalfabet 2.0 – L

0

En räcka händelser som ser ut att bli en nice helg

0

Day 18 – A book that disappointed you

0

Helgen i bilder

"Open book" by World Settler is licensed under CC BY-SA 2.0
0

Vloggning, försök 1

0

Day 17 – Favourite quote from your favourite book

0

Sol!

0

Stora ”göranyttautavbaratusan”-dagen

0

Ja, just det ja

0

Åh… alla dessa beslut…

0

Sjung om studentens lyckliga dar!

0

Day 16 – Favourite female character

0

Bokalfabet 2.0 – K

0

Lång helg i komprimerad form

0

Bokalfabet 2.0 – J