Jag wikipediar

De senaste dagarna har jag tillbringat det mesta av min jobbtid på Wikipedia. Anledningen är att jag håller på att byta arbetsuppgifter lite, och som ett led i det har jag blivit ombedd att ta tag i wikipediaartikeln om Genesmon. Det har varit väldigt roligt att få grotta ner sig i lite arkeologi igen, och nyttigt att ta tag i det där wikandet. För några år sedan hängde jag på en ning om sociala medier, och en av delkurserna där var att adoptera en wikipediaartikel. Jag valde redan då att kolla mer på Genesmon, och det var kul att få bygga på det lite mera nu.

Vi kan se det som en lokal minivariant av Centralmuseernas samarbete med Wikimedia Sverige. På museer runt om i Sverige finns så otroligt mycket kunskap, så många berättelser och så mycket information som man gärna delar med sig av och sprider, fast lite i skymundan, oftast på sin egen webbplats. Varför? Vill man inte förhäva sig? ”Vem är jag att ta en experts jobb i en encyklopedi?”

Jag tycker också att det är viktigt att få med så många som möjligt på wikipediatåget av en demokratisk orsak, lite av samma tanke som Kristina Alexandersson för fram. De flesta av Wikipedias användare, de som är aktiva, skriver och redigerar tillhör en liten homogen grupp – de är yngre män av medelklass. Jag säger inte att de inte har något viktigt att säga eller att de uppger felaktigheter. Däremot är jag övertygad om att den homogena gruppen inte har samma intressen som en liten homogen grupp av äldre kvinnor som växt upp under knappare förhållanden, vilket så klart återspeglas i vilken information de olika grupperna anser vara viktig och därför värd att dela med sig av.

En av mina jobbdrömmar är att få med alla lärare på wikipediatåget – att de gör redigering av en artikel till en obligatorisk uppgift inom till exempel samhällskunskapämnet. Att alla elever skulle få adoptera en artikel, redigera den lite, hålla koll på den under ett par veckor och sedan skriva en reflekterande utvärdering om det hela. Jag är helt övertygad om att fler skulle få upp ögonen för hur enkelt det faktiskt är att skriva en egen artikel om just det där ämnet som intresserar just hen, och att det även skulle bli en givande källkritisk diskussion om artiklarna man så gärna använder och vilket syfte som kan ligga bakom dem.

Jag fortsätter drömma…


(Jag ska också påpeka att det är jag som skrivit artikeln om Genesmon. Ingen av museets fantastiska personal ska på något vis klandras för mina misstag.)

(Det här inlägget har lästs 3928 gånger.)