Smakebit på søndag – ”Man – i ljuset av #metoo” av Calle Brunell

Smakebit på søndag kommer från den norska bloggen Flukten fra virkeligheten, men hon turas nu om tillsammans med Astrid Terese på Betrakninger att administrera det hela. Idag är det hos Mari på Flukten… som du hittar fler smakebitar.

I soffan läser jag just nu en liten men naggande god bok om att vara man. Bakom boken står psykologen (och människan, mannen) Calle Brunell. Smakebiten är faktiskt hela förordet, det beskriver väldigt väl vad boken handlar om. Det blir den längsta smakebit jag någonsin delat:

Hösten 2017 brast fördämningen. Tusentals kvinnor avgav sina vittnesmål, många skrevs ner, andra lästes upp. Merparten anades bara under en kort statusuppdatering: #metoo. I Sverige fick fenomenet särskilt stor spridning, omfattningen av sexuella trakasserier och övergrepp synliggjordes i en dittills oäverträffad skala.
För kvinnorna kom uppropet inte som en överraskning. De kände omedelbart igen sig, många hade väntat i decennier på en möjlighet att få göra sin historia hörd och bli tagna på allvar. Många män, däremot, var helt oförberedda på floden av berättelser.

Genom metoo fick det sexuella våldets statistik liv, det fick en kropp. Flickvännens kropp, dotterns, mammans, den nära vännens kropp. Metoo var historien om kvinnor. Men bakom vittnesmålen framträdde konturerna av någon annan: mannen. Han tvingades motvilligt ut i ljuset.

I metoo stod de personliga berättelserna i fokus, de innehåll en förändrande kraft. I denna bok utgår även jag från mig själv, från mina erfarenheter som man, men också som psykolog. Många av uppropets teman återspeglas i mina viktigaste relationer. I mitt förhållande med min flickvän, med mina bästa vänner, med mina föräldrar.
Mina egna berättelser varvas här med psykologiska teorier kring lust, skuld, makt och sex. Vissa kapitel har en direkt koppling till metoo, andra handlar om mer övergripande teman när det gäller manlighet och sexualitet.

Diskussionen om män blir lätt svartvit. Av vissa ses män som vinnare, av andra som sorgliga förlorare. Ibland är de starka och tål vad som helst, ibland är de sköra och kan knäckas under minsra tyck. Den känslomässigt tillgängliga mannen tvingas i en sådan slarvig uppdelning leva ett undanskymt liv, både i den offentliga debatten, och inuti varje enskild man.
Man – i ljuset av #metoo riktar sig till dem som börjat intressera sig för frågor som handlar om manlighet och som vill förstå vilken roll män skulle kunna spela i en värld efter metoo. Till de män som på ett eller annat sätt påverkats av alla vittnesmål, som lyssnat och anar att något behöver förändras.

Recension kommer! Under tiden kan du lyssna på avsnitt 106 av podden Lära från lärda där Brunell är gäst.

(Det här inlägget har lästs 1603 gånger.)