Vill du bidra med en bok till Västsaharas barn?

De västsahariska flyktingbarnen behöver böcker!
Vill du bidra med en bok eller flera?

I de västsahariska flyktinglägren finns det 32 000 skolbarn. Skolorna har skolbibliotek men de innehåller mest böcker på spanska (Västsahara har som bekant varit en spansk koloni) och mycket få böcker på arabiska, som är barnens modersmål. Den algeriska staten erbjuder kostnadsfri utbildning om barnen klarar en examen i arabiska efter femman. Det är alltså mycket viktigt att de tränar läsning på arabiska. Hur lockar man dem att läsa? Jo, genom att erbjuda roliga och spännande böcker!

Föreningen BiS, Bibliotek i Samhälle, bedriver sedan 2010 ett projekt för att öka antalet böcker på arabiska i skolbiblioteken. I första fasen har vi tryckt upp 5000 ex. av Monica Zaks bok Pojken som levde med strutsar på arabiska och skickat dem till flyktinglägren. Det är en historia om en pojke som kom bort i den västsahariska öknen och som växte upp i en strutsfamilj. Boken är baserad på verkliga händelser och miljön är välbekant för barnen, vilket gör den extra spännande att läsa. BiS har också bekostat framställning och tryckning av 1000 ex. av en metodhandbok samt lönen för en bibliotekarie på halvtid under två år. Lokal samarbetspartner är den spanska bokbussen Bubisher. Under 2010 och 2011 har ca 140 000 kr samlats in. Resultatet av de två första åren av projektet redovisades i tidskriften bis 2012:1.

Under våren har BiS i samarbete med Mona Hennings förlag Dar Al Muna tryckt uppytterligare 1000 ex. och vi hoppas på att kunna köpa in även andra böcker på arabiska, i första hand bilderböcker som det är stor brist på, beroende på hur mycket pengar vi får in. Vi beräknar att vi behöver samla in ca 50 000 kr till.

Alla insamlade pengar går direkt till projektet. Monica Zak får ingen ersättning för sin medverkan och betalar sina resor själv. Transporterna till Algeriet av de böcker som har tryckts i Sverige har Emmaus/Praktisk solidaritet ställt upp med utan kostnad och de lokala transporterna står utbildningsministeriet för. De administrativa utgifterna bekostar BiS.

Vill du bidra med en eller flera böcker? Genomsnittspriset per bok är 70 kr.Sätt in summan för det antal böcker du vill bidra med på BiS pg 33 53 16-6 och märk inbetalningen Västsahara. Om du vill samla in pengar på din arbetsplats och du (mot förmodan, prenumerera gärna!) inte har tillgång till tidskriften BiS, kan du ladda ner BiS 2012:1 kostnadsfritt från BiS hemsida. Rapporter från projektet publiceras kontinuerligt i BiS och du kan hitta mera information på hemsidan.

Läs mer om Västsahara på Föreningen Västsaharas hemsida www.vastsahara.net.

Hjälp BiS att ge de västsahariska barnen både läsupplevelser och lästräning!

(Det här inlägget har lästs 3279 gånger.)